Talks & Posters

2017

2016

2015

 • Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, Katarzyna Paluszkiewicz, Oliwia Ignaszak, Natalia Maryniaczyk, Joanna Urbańska, ERC — korpus rozumowań erotetycznych, ArgDiaP 2015 „Siła argumentu: racja, przekonanie, konsensus”, Wrocław, 20-21.11.2015. [conference talk]
 • Paweł Łupkowski, Oliwia Ignaszak, Can gamers give us insights into complex problem solving process? A case study of reasoning with questions, CEEGS 2015, Kraków, 22-24.10.2015. [conference talk]
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Adam Kupś, The Method of Syntetic Tableaux: proof-theoretical characterization, applications and extensions to some non-classical logics, Non-Classical Logics. Theory and Applications, Toruń Poland (UMK), 24.09.2015-26.09.2015. [conference talk]
 • Adam Kupś, Dorota Leszczyńska-Jasion, The Method of Synthetic Tableaux for Modal Logics,, Non-Classical Logics. Theory and Applications, Toruń Poland (UMK), 24.09.2015-26.09.2015. [conference talk]
 • Andrzej Gajda, Szymon Chlebowski, Abdukcyjny System Pytanie – Odpowiedź dla normalnych logik modalnych, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19.09.2015. [conference talk]
 • Hubert Jastrzębski, Szymon Chlebowski, Rachunek sekwentów dla pewnych logik niefregowskich, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19.09.2015. [conference talk]
 • Katarzyna Paluszkiewicz, Uogólnione pytania koniunkcyjne jako przykład pytań maksymalnie informatywnych w logikach modalnych S4, KDE4 i S5, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19.09.2015. [conference talk]
 • Paweł ŁupkowskiModelowanie dialogów prowadzonych w poszukiwaniu informacji z wykorzystaniem erotetycznych scenariuszy poszukiwań, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19.09.2015. [conference talk]
 • Paweł ŁupkowskiDependency of Questions in Tutorial Dialogues, LOGICA 2015, Hejnice, Czech Republic 16-19.06.2015. [conference talk]
 • Paweł Łupkowski, Modelling multi-agent information seeking dialogues with erotetic search scenarios1st European Conference on Argumentation: Argumentation and Reasoned Action, Lisbon, Portugal 9-12.06.2015. [conference talk]
 • Paweł Łupkowski, Dialogic Erotetic Games, Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 01.06.2015. [invited talk]
 • Andrzej Wiśniewski, Pytania jako wnioski, Grupa Logiki, Języka i Informacji, Uniwersytet Opolski, Opole 20.01.2015. [invited talk]

2014

2013

2012

Reklama
%d blogerów lubi to: